NEW∼新增105和106年性平繪本與教習劇劇本供下載

 因為認識~  所以關懷.

   因為關懷~  所以有行動...

     因為有行動~  所以才有希望..

       雖然希望不一定會"成功"...

       希望帶來力量..

                                                力量一定會帶來願景...

   加油啦~~與你分享之~